Våra tjänster


Vår affärsidé är att vara oberoende utan egna vinstintressen i skadorna.
Ambitionen är att ärendet flyter problemfritt, snabbt och
smidigt för alla parter samt följer en tids- och kostnadseffektivitet.


En bra affär är ju när alla parter är nöjda... så enkelt egentligen!
 

  • Skadebesiktningar med tillhörande skadekalkyler/arbetsorder till valfri entreprenör eller för underlag till kontantreglering

 

  • Beräkningar av arbetsvolymen och material i ett byggprojekt.

  • Kalkylstöd och granskningar av skador

 


Så här går det normalt till

  • Vi utför en skadebesiktning efter överenskommen tid med försäkringstagaren
  • Skaderapport skickas normal omgående efter kundbesök
  • Skadekalkyl upprättas enl. åtgärdsförlag (Meps eller Meps 2) som underlag för kontantreglering alternativt arbetsorder till valfri utförande entreprenör.
  • Efterkontroll, vi gör ett återbesök när vald entreprenör utfört rivning för att säkerställa skadespridning, omfattning och konstruktioner.