- Mauritz Byggnads AB - 

Vår roll är att leverera kalkylstöd, granskningar och besiktningar för marknadens parter, så det på ett transparent och effektivt sätt kan hantera överenskommelser av byggskador och fastighetsreparationer.