Vi utför kalkylstöd, granskningar och besiktningar av bygg- brand- och vattenskador.
 
Vår roll är att leverera kalkylstöd, granskningar och besiktningar för marknadens parter, så det på ett transparent och effektivt sätt kan hantera överenskommelser av byggskador och fastighetsreparationer.


Vi hjälper försäkringsbolag, fastighetsförvaltare och byggare.
Genom ert eller vårt nätverk utförs.
 

• Avfuktning
• Sanering
• Rivning
• Återställning

 


Stenstavägen 8  192 48 Sollentuna Tfn 0709-76 95 08
E-post ulf@byggskadegruppen.se